Inloggen  (Nog geen account? Meld je aan!)
Winkelwagen
Winkelwagen
Geen artikelen
   

Privacy Policy

 
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt
en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 
1. Bedrijfsgegevens
 
Naam bedrijf: Penshop Nijmegen
Website: https://penshop-nijmegen.nl/
Inschrijfnummer KvK: 10011563
BTW-nummer: NL800255197B.01

2. E-mailadres
 
a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst,
wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 
3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 
4. Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 
5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
 
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
 
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën
    die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging
    te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder
    gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking
    ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de
   laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
g. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.
9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt.
Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie,
of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: [email protected]
b. Door ons een fax te sturen op het volgende nummer: 024-3229032
c. Op het volgende adres: van Welderenstraat 40, 6511 MN Nijmegen

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval
zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
 

 

Direct naar

Producten
Contact